THE TIME IS ALWAYS RIGHT TO DO WHAT IS RIGHT

Martin Luther King

PALMOLIE

Palmolie is in de meeste gevallen niet zo plant’aardig’. Er schuilt namelijk een duistere geschiedenis achter deze natuurlijke olie.

PALMOLIE